Suunnittelijamme teidänkin palveluksessanne

Lähetä tarjouspyyntö!

Käytössämme on Vertex G4 -ohjelmisto ja kokenut suunnittelija. Tavanomaisesti suunnittelemme levyrakenteita ja teräsrakenteita sisältäviä laitteita ja niiden osia. Suunnittelumme mahdollistaa moninaisten omien tuotteidemme jatkuvan kehitystyön sekä uusien tuotteiden valmistuksen. Suunnittelutyö lähtee asiakkaan tarpeesta ja toiveista. Suunnittelijamme vastaa tähän keskustelemalla asiakkaan kanssa eri valmistusmateriaaleista, valmistusmenetelmistä ja hyödyntäen omaa kokemustaan

Voidaan pitää palavereja, päättää aikataulusta, tehdä luonnoksia ja hahmotelmia, joiden pohjalta laite tai asennustyössä tarvittavat osat valmistetaan. Suunnittelijamme osallistuu mitoitukseen ja huolehtii työ- ja valmistuspiirustuksista.

Suunnittelijamme voi toimia myös suunnitteluassistenttina, joka auttaa suunnitelmien piirtämisessä sekä 3D-mallien toteutuksessa.