Intaker tuotteet - Puhtaasti tuotannon puolesta

Yhteystiedot

Intaker-tuotteet on suunniteltu tuotantoprosesseissa syntyvien haittojen hallintaan ilmanvaihtoteknisin keinoin. Intaker-laitteiden tavoitteena on lisäosana tehostaa prosessia minimoimalla siinä syntyviä haittoja.

Tuotantoympäristön haittatekijöitä poistettaessa luodaan tehokkaampi, viihtyisämpi ja terveellisempi työskentelyolosuhde työsaliin ja tuotantoprosessien läheisyyteen.