Intaker Oilmist Filter 5 step - öljysumujen suodatukseen.

Öljysumuerotin voidaan varustaa erilaisilla suodatinelementeillä halutun suodatustuloksen saavuttamiseksi. Ensimmäiset pestävät suodatinportaat tekevät huomattavan kustannus säästön. Ylemmät kertakäyttöiset suodattimet pitävät huolen hyvästä suodatustuloksesta. Ylemmät suodattimet ovat aina HEPA-luokkaan asti. Moniportainen suodatus tekee suodattamisesta järkevää!

Suodattimien huolto tapahtuu laitteen etuseinässä olevien huolto-ovien kautta. Suodatinlaite on varustettu paine-ero mittarilla, jolla voidaan mitata kutakin suodatintasoa erikseen hultotarpeen selvittämiseksi.

Käyttökohteina kaikki öljysumuja ja emulsioita tuottavat prosessit:

  • koneistus
  • sorvaus
  • jyrsintä
  • kipinätyöstö
  • muut öljysumuja ja emulsioita tuottavat prosessit